Ưu điểm của sàng lọc trước sinh không xâm lấn (NIPT)

Theo Talia và Dan, người đã thực hiện xét nghiệm NIPT cho hay: “NIPT thật không thể tin được. Nó cung cấp cho bạn rất nhiều thông tin với rất ít rủi ro. Để có được sự yên tâm đó thực sự đã tạo ra sự khác biệt cho chúng tôi”.

Xét nghiệm NIPT có tên gọi thông thường là Non-Invasive Prenatal Testing – Xét nghiệm trước sinh không xâm lấn. Đây là loại xét nghiệm, an toàn, quy trình thu mẫu nhanh và đơn giản, giúp phát hiện các hội chứng liên quan bất thường về nhiễm sắc thể của thai nhi thông nha một lượng nhỏ máu trích từ cơ thể mẹ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn bài:

  1. https://genlab.vn/xet-nghiem-nipt-basic/
  2. https://www.illumina.com/clinical/reproductive-genetic-health/nipt.html
  3. https://www.ottawahospital.on.ca/en/clinical-services/deptpgrmcs/departments/obstetrics-gynecology-and-newborn-care/multiple-pregnancy/your-journey/first-trimester/

Trả lời