XÉT NGHIỆM CHUYÊN SÂU

Xét nghiệm Covid-19

Chỉ từ: 150.000 đ Xem thêm

Bệnh nghề nghiệp

Liên hệ Xem thêm

Sàng lọc sơ sinh

Liên hệ Xem thêm

Tầm soát ung thư

Liên hệ Xem thêm

XÉT NGHIỆM TỔNG QUÁT

Gói Tổng quát – Thường quy

Liên hệ Xem thêm

Gói Tổng quát – Tiêu chuẩn

Liên hệ Xem thêm

Gói Tổng quát – Chuyên sâu

Liên hệ Xem thêm