Chính sách quy định chung

1. CHÍNH SÁCH GIAO NHẬN

Với ngành nghề dịch vụ đặc thù công ty chúng tôi không có chính sách vận chuyển, giao nhận tới cho khách. Tuy từng điều kiện sẽ có những phương án xử lý.

2. CHÍNH SÁCH THANH TOÁN

Hình thức thanh toán được áp dụng chủ yếu là thanh toán tiền mặt (tại địa chỉ công ty hoặc địa chỉ khách hàng) , quẹt thẻ (dùng máy card thẻ) và chuyển khoản (thông tin chuyển khoản sẽ được thể hiện rõ ràng trong hợp đồng dịch vụ).

3. CHÍNH SÁCH ĐỔI TRẢ – BẢO HÀNH

Chúng tôi thực hiện bảo hành thông qua hợp đồng cam kết về hiệu quả điều trị với khách hàng thực hiện các liệu trình trọn gói
Nghĩa vụ bảo hành được chúng tôi thực hiện theo đúng những điều khoản được ký kết với khách hàng trước khi tiến hành gói dịch vụ.

  • Trường hợp bảo hành dịch vụ

Khách hàng tuân theo chính xác các hướng dẫn của chúng tôi nhưng kết quả không như mong đợi

  • Trường hợp không bảo hành dịch vụ

Khách hàng không tuân theo các hướng dẫn của chúng tôi và dẫn đến kết quả không như mong đợi

4. CHÍNH SÁCH XỬ LÝ KHIẾU NẠI

Tiếp nhận mọi khiếu nại của khách hàng liên quan đến việc sử dụng dịch vụ của công ty.
Tất cả mọi trường hơp bảo hành, quý khách có thể liên hệ với chúng tôi để làm thủ tục bảo hành.
Thời gian giải quyết khiếu nại trong thời hạn tối đa là 03 (ba) ngày làm việc kể từ khi nhận được khiếu nại của của khách hàng.
Trong trường hợp bất khả kháng 2 bên sẽ tự thương lượng.