Thư mời Hội thảo “ THỰC TRẠNG Y TẾ LAO ĐỘNG VÀ ĐỀ XUẤT MÔ HÌNH Y TẾ LAO ĐỘNG KHU CÔNG NGHIỆP ĐỀ CHĂM SÓC, BẢO VỆ VÀ NÂNG CAO SỨC KHOẺ NGƯỜI LAO ĐỘNG”

Bộ Y tế thống kê rằng có khoảng 28.000 người lao động mắc bệnh nghề nghiệp do phơi nhiễm với các nguồn độc hại trong quá trình làm việc. Trong 34 bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm xã hội, bệnh bụi phổi chiếm tỉ lệ cao nhất (khoảng 74%).

Đối với các ngành nghề tiếp xúc với các chất độc hại nguy hiểm, doanh nghiệp phải có trách nhiệm tổ chức khám sức khoẻ định kỳ cho người lao động ít nhất 6 tháng/lần. Tuy nhiên, vì nhiều lý do khác nhau mà các doanh nghiệp chưa thực sự chú trọng về tầm quan trọng của khám bệnh nghề nghiệp. Tổng số người lao động đi khám hằng năm 2011-2017 tăng gấp 1,7 lần 2006-2010, nhưng chỉ chiếm khoảng 20% người lao động đang có hợp đồng lao động. Bên cạnh đó, nhiều người lao động cũng có xu hướng “giấu bệnh” chính vì chưa thực sự hiểu rõ về quyền lợi của mình. Họ lo ngại bị xa lánh và ảnh hưởng đến nguồn chi tiêu chính của gia đình.

Do đó, AHI đã phối hợp cùng Cục Quản lý Môi trường Y tế và Viện Sức khoẻ Nghề nghiệp và Môi trường tổ chức buổi Hội thảo – Thực trạng y tế lao động và đề xuất mô hình y tế lao động khu công nghiệp để chăm sóc, nâng cao sức khoẻ người lao động.

Cụ thể, buổi hội thảo sẽ diễn ra vào lúc 8h00 Thứ sáu, ngày 25/11/2022 tại Hội trường Khách sạn Sunshine Antique (594 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, quận 1, Tp. HCM).

AHI trân trọng kính mời!

 

Nguồn:

https://moh.gov.vn/web/phong-chong-benh-nghe-nghiep/thong-tin-hoat-dong/-/asset_publisher/xjpQsFUZRw4q/content/nan-giai-benh-nghe-nghiep?inheritRedirect=false