So sánh xét nghiệm tại điểm chăm sóc (POCT) và xét nghiệm phân tử (PCR) khi xét nghiệm người nghi nhiễm Covid-19.

Trước đây, khi cần biết kết quả chính xác việc một người nào đó có mắc COVID-19 hay không, chúng ta thường sử dụng xét nghiệm PCR để chẩn đoán. Từ ngày 19 tháng 4, một phương thức khác Xét nghiệm tại điểm chăm sóc tại chỗ (POCT) của Abbott ID NOW như một giải pháp thay thế với các ưu điểm bao gồm: kết quả xét nghiệm nhanh (trong vòng 15 phút), chỉ yêu cầu lấy mẫu vùng trước và cung cấp cho bệnh nhân kết quả tại thời điểm kiểm tra.

I. Sử dụng POCT hoặc PCR trong những trường hợp thế nào?

 • POCT được dùng để xét nghiệm cho người mắc COVID-19 không triệu chứng với các đối tượng sau:
 • Quy trình tạo không khí dung.
 • Các nghề có nguy cơ cao do tiếp xúc lâu: chăm sóc trẻ em, chăm sóc người bệnh, người làm việc tuyến đầu.
 • Bệnh nhân có hạn chế về điều kiện y tế: người vô gia cư, không có giấy tờ hoặc thuộc nhóm dân tộc thiểu số…
 • Những cá nhân có nguy cơ thấp đang yêu cầu thử nghiệm để đi du lịch, việc làm hoặc lựa chọn cá nhân
 • Tuy nhiên, POCT chỉ mang tính chất “xét nghiệm nhanh” và ít nhạy hơn PCR. Vì thế, PCR vẫn ưu tiên dùng trong các trường hợp sau:
 • Dùng trong quy trình/ phẫu thuật cần gây mê
 • Nhập học nội trú
 • Có triệu chứng/phơi nhiễm/cá nhân đang bị truy vết COVID-19

II. Địa điểm khi làm xét nghiệm

 • Tại Mỹ, người ta thành lập một nhóm gọi là Nhóm lên kế hoạch trung tâm. Nhóm này có nhiệm vụ lên lịch xét nghiệm, thường ưu tiên cho những bệnh nhân không có triệu chứng, không phơi nhiễm tại địa điểm yêu cầu thông qua Trung tâm Xét nghiệm Không có triệu chứng (Asymptomatic Testing Center-ATC) hoặc đội xét nghiệm lưu động.
 • Nhóm bệnh nhân có triệu chứng/người đang bị truy vết COVID-19 sẽ được xét nghiệm lưu động, nếu cần xét nghiệm bổ sung thì mẫu dược chuyển về Phòng khám Kiểm tra Hô hấp (Respiratory Screening Clinic-RSC).

III. Quy trình để để xác định loại hình xét nghiệm COVID-19 thích hợp

 • Bệnh nhân hoặc tổ chức yêu cầu xét nghiệm COVID-19
 • Bệnh nhận có triệu chứng, phơi nhiễm hay nằm trong diện truy vết do COVID-19?

a/ Nếu có, thực hiện theo các bước sau:

 • Hãy chọn xét nghiệm PCR vì nó dùng để kết quả PCR có tính xác thực cao hơn.
 • Bệnh nhân được xếp lịch hẹn tại các phòng khám/bệnh viện uy tín, nơi đảm bảo các quy trình kiểm tra thân nhiệt và khử khuẩn đầy đủ.

b/ Nếu bệnh nhân không thuộc diện tiếp xúc hay phơi nhiễm thì được xếp vào dạng “mắc bệnh không triệu chứng. Khi đó, bệnh nhân cần phải xác nhận việc xét nghiệm này có phục vụ cho mục đích phẫu thuật gây mê hay không?

 • Nếu có, bệnh nhân được xét nghiệm bằng phương pháp PCR. Nên liên hệ địa điểm nhận xét nghiệm ừ 2-4 ngày trước khi diễn ra phẫu thuật.
 • Nếu không phục vụ cho mục đích phẫu thuật, người yêu cầu xét nghiệm làm theo những bước như sau:

+ Chọn loại xét nghiệm POCT trong các danh mục lựa chọn loại hình xét nghiệm.

+ Sau khi chọn xong, lịch hẹn POCT được xếp tại các trung tâm sàng lọc bệnh không triệu chứng.

+ Trong trường hợp đúng quy trình, lịch hẹn sẽ được xác nhận khoảng 30 phút trước khi tiến hành xét nghiệm.

Nguồn bài:

https://infectioncontrol.ucsfmedicalcenter.org/sites/g/files/tkssra4681/f/POCT-PCR_Guidance_Ordering_Swab_Test.pdf?fbclid=IwAR1uMor19D9DaQo15KNRC7hj0yBbapJ9Nl4Q29VB9yhsqYgSlPPr1Xo6H7Y

 

Trả lời