Hiển thị tất cả 2 kết quả

1

Xét nghiệm khẳng định SARS-Cov-2 bằng kỹ thuật Real-time RT-PCR.

Đối tượng xét nghiệm

Mọi độ tuổi

Danh mục xét nghiệm

Covid-19

500.000 
1

Chẩn đoán nhanh RDT (Rapid Diagnostic Test) để phát hiện các protein đặc hiệu trên bề mặt của virus SARS-CoV-2

Đối tượng xét nghiệm

Mọi đối tượng

Danh mục xét nghiệm

Covid-19

150.000 
Liên hệ hỗ trợ 24/7