Xét nghiệm nhanh kháng nguyên Covid-19

150.000 

Ý NGHĨA GÓI XÉT NGHIỆM

Chẩn đoán nhanh RDT (Rapid Diagnostic Test) để phát hiện các protein đặc hiệu trên bề mặt của virus SARS-CoV-2

LOẠI MẪU

Dịch tỵ hầu

LƯU Ý TRƯỚC KHI XÉT NGHIỆM

THỜI GIAN TRẢ KẾT QUẢ

30 phút sau khi lấy mẫu

CHỈ TIÊU XÉT NGHIỆM

Xét nghiệm nhanh kháng nguyên Covid-19

ĐẶT LỊCH HẸN