Hiển thị tất cả 3 kết quả

42

Đối với từng giai đoạn tuổi, việc xét nghiệm tổng quát định kỳ sẽ giúp phát hiện các triệu chứng sớm giúp đánh giá chính xác về tình hình sức khoẻ ở một thời điểm nhất định. Đánh giá sức khỏe tổng thể của bệnh nhân và phát hiện các rối loạn như nhiễm trùng,...

Đối tượng xét nghiệm

Mọi đối tượng

Danh mục xét nghiệm

Sức khoẻ tổng quát

2.495.000 
22

Đối với từng giai đoạn tuổi, việc xét nghiệm tổng quát định kỳ sẽ giúp phát hiện các triệu chứng sớm giúp đánh giá chính xác về tình hình sức khoẻ ở một thời điểm nhất định. Đánh giá sức khỏe tổng thể của bệnh nhân và phát hiện các rối loạn như nhiễm trùng,...

Đối tượng xét nghiệm

Mọi đối tượng

Danh mục xét nghiệm

Sức khoẻ tổng quát

845.000 
31

Đối với từng giai đoạn tuổi, việc xét nghiệm tổng quát định kỳ sẽ giúp phát hiện các triệu chứng sớm giúp đánh giá chính xác về tình hình sức khoẻ ở một thời điểm nhất định. Đánh giá sức khỏe tổng thể của bệnh nhân và phát hiện các rối loạn như nhiễm trùng,...

Đối tượng xét nghiệm

Mọi đối tượng

Danh mục xét nghiệm

Sức khoẻ tổng quát

1.375.000