HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Xét nghiệm Real-time RT-PCR Covid-19

STT NỘI DUNG ĐVT ĐƠN GIÁ (VNĐ) GHI CHÚ
1 Coronavirus Real-time RT-PCR (Mẫu đơn) Mẫu 500.000 Lấy mẫu tại AHI
2 Coronavirus Real-time RT-PCR (Mẫu gộp 5) Mẫu 750.000 Lấy mẫu tại AHI
3 Coronavirus Real-time RT-PCR (Gộp 10) Mẫu 1.100.000 Lấy mẫu tại AHI
4 Xét nghiệm test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 (Mẫu đơn) Mẫu 150.000 Lấy Mẫu tại AHI
Đăng ký xét nghiệm

*Trung tâm Xét nghiệm Y khoa AHI – đơn vị uy tín được viện Pasteur thẩm định cấp phép thực hiện xét nghiệm khẳng định SARS-Cov-2 bằng kỹ thuật Real-time RT-PCR theo quyết định số 13/QĐ-PAS ngày 14/01/2022.