qrcode_report

PHIẾU TRẢ LỜI KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM | THE SARS-CoV-2 TEST RESULT REPORT

TRUNG TÂM XÉT NGHIỆM Y KHOA AHI
AHI MEDICAL TESTING CENTER

Địa chỉ: 95/11 đường số 3, P.9, Q. Gò Vấp, TP.HCM.

0822 35 85 88 | info@ahi-medical.com | ahi-medical.com

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM CHẨN ĐOÁN SARS-CoV-2
THE SARS-CoV-2 TEST RESULT REPORT

Mã bệnh nhân/
Patient Code:
Họ & Tên/
Full Name:
Ngày sinh/
Date of Birth:
SĐT/
Phone:
Địa Chỉ/
Address:
Kỹ thuật xét nghiệm/
Technique:
Ngày xét nghiệm/
Test Date, Time:
Kết Quả/
Test result: