Xét nghiệm Bệnh nghề nghiệp

Liên hệ

Ý NGHĨA GÓI XÉT NGHIỆM

Xét nghiệm tìm được các kim loại nặng (chì, thuỷ ngân, benzen,..) tiềm ẩn trong máu, nước tiểu để giúp bạn an tâm hơn với sức khoẻ.

LOẠI MẪU

Máu, nước tiểu

LƯU Ý TRƯỚC KHI XÉT NGHIỆM

Ngưng thuốc đang sử dụng

THỜI GIAN TRẢ KẾT QUẢ

7 ngày hoặc 14 ngày

CHỈ TIÊU XÉT NGHIỆM

 1. Xét nghiệm O-crezon niệu (tiếp xúc toluen)
 2. Xét nghiệm Axit metyl hyppuric niệu (tiếp xúc xylen).
 3. Xét nghiệm Axit hyppuric niệu (tiếp xúc toluen)
 4. Xét nghiệm Axit t,t-muconic niệu (tiếp xúc benzen)
 5. Xét nghiệm Nicôtin niệu
 6. Xét nghiệm Delta ALA niệu
 7. Xét nghiệm Asen máu
 8. Xét nghiệm Asen niệu
 9. Xét nghiệm Crom niệu
 10. Xét nghiệm Cadimi niệu
 11. Xét nghiệm Thủy ngân niệu
 12. Xét nghiệm Chì máu
 13. Xét nghiệm Chì niệu
 14. Xét nghiệm Mangan niệu
 15. Xét nghiệm đo hoạt tính men cholinesterase hồng cầu, huyết tương
 16. Xét nghiệm xác định HbCO
 17. Xét nghiệm hồng cầu hạt kiềm
 18. Xét nghiệm Albumin niệu
 19. Xét nghiệm Hồng cầu niệu
 20. Xét nghiệm Trụ niệu

ĐẶT LỊCH HẸN