Realtime RT-PCR Covid-19

500.000 

Ý NGHĨA GÓI XÉT NGHIỆM

Xét nghiệm khẳng định SARS-Cov-2 bằng kỹ thuật Real-time RT-PCR.

LOẠI MẪU

Dịch tỵ hầu

LƯU Ý TRƯỚC KHI XÉT NGHIỆM

THỜI GIAN TRẢ KẾT QUẢ

6-24h sau khi lấy mẫu

CHỈ TIÊU XÉT NGHIỆM

Xét nghiệm Realtime RT-PCR

ĐẶT LỊCH HẸN


Liên hệ hỗ trợ 24/7